TOIMINNAN KEHITTÄMINEN

 

Yrittäjän arkiseen toiminnan ja käytänteiden kehittämiseen on tartuttu Voi hyvin –hankkeessa DevelCamp’ssä yhteistyössä yrittäjien kanssa. Näkökulmana on tällöinkin ollut yrittäjän hyvinvointi ja sen edistäminen.

Oleellista on, että yrittäjänä hahmotat työtoimintaasi ajallisena jatkumona: jostain on tultu, jossain kohden ollaan tällä hetkellä, ja jonnekin on tarkoitus yrittäjyydessäsi suunnata. Oleellista on tunnistaa myös omat tahtotilat ja toiveet lähitulevaisuuden suhteen, kuin myös haaveet ja unelmat pidemmässä juoksussa. Tulevaisuuteen katsominen myös toimintaympäristön muutoksen näkökulmasta on tärkeää siksikin, että sieltä voi löytyä avaimia ratkottavien asioiden priorisointiin. Jokin toive tai tahtotila voi mahdollistua paremmin muutoksen myötä. Jokin pulma voi poistua lähes itsestään lähitulevaisuudessa, kun taas jokin toinen haaste voi korostua entisestään tai muuttaa muotoaan.

Keskeistä toimintaa ja käytänteitä kehitettäessä on ollut hahmottaa, mitkä ovat sellaisia arjessa toistuvasti eteen tulevia huolia, pulmia, haasteita tai jännitteitä, joihin on tärkeä tarttua, jotta arjen toiminta on tulevaisuudessa paremmin hyvinvointia edistävää ja samalla myös laadukkaampaa asiakkaan näkökulmasta. Tärkeää on myös pohtia ja suunnitella, miten pulmiin tai haasteisiin tartutaan ja miten niitä ratkotaan konkreettisin muutosteoin (Kantola, 2010). Muutosteot voivat olla kullakin yrittäjällä hyvin erilaisia. Joskus ne liittyvät omien työtehtävien tai ajan hallintaan, ja vaikkapa ’ennakoimattoman ennakointiin’ omassa allokoinnissa ja omaan hyvinvointiin liittyvien asioiden allokointiin tähdellisinä asioina. Joskus sen sijaan oleellista on rekrytointihaasteisiin tarttuminen ja verkottuminen siinä, joskus tuotekehittely tai oman toimintakonseptin kehittämisen käynnistäminen ja tarvittavan tuen löytäminen siihen. Hyvinvoinnin kannalta oleellista on myös tehdä näkyväksi etenemistä muutosteoissasi. Suuretkin muutokset voivat rakentua pienin askelin, ja matka edetä askel kerrallaan.

Kun yrittäjänä, myös yksinyrittäjänä, hahmottelet omaa lähitulevaisuuttasi ja lähikehitystäsi (ibid.), on tärkeä hahmottaa omat verkostosi ja mahdolliset keskustelukumppanisi ja tunnistaa ja löytää ainakin ne välttämättömät ja tärkeät äänet, joita sinun olisi hyvä kuulla ja huomioida omaa lähikehitystä pohtiessasi. Äänet voivat edustaa asiakkaitasi, mahdollisia työntekijöitäsi, yrittäjäkollegoitasi tai muita verkostossasi toimivia, oman perheesi jäseniä tai ystäviäsi ja läheisiäsi. Äänet voivat edustaa myös esimerkiksi omaan alaasi liittyvää tutkimusta ja kehittämistä tai tahoja, joka mahdollistavat ja tukevat oman toimintasi kehittämistä. Riittävä ja mahdollinen moniäänisyys on aina lopulta sinun yrittäjän valinta.

Päivitämme tänne Toiminnan kehittäminen -osioon materiaalia ja työvälineitä myös Voi hyvin -hankkeen jälkeen. 

Sisällöntuotannosta vastaa yliopettaja Tarja Kantola Laurea Porvoosta. Voi hyvin –tiimi; tarja.kantola(at)laurea.fi

Moniäänisyys

Lähitulevaisuus lähikehityksenä

Keskeistä toiminnan kehittämisessä on tunnistaa sellaiset toistuvasti eteen tulevat haasteet, pulmat, katkokset ja jännitteet, joihin tulisi tarttua, jotta toiminta olisi laadukkaampaa jatkossa. Yhtä oleellista on tunnistaa ne arjessa jo kenties hauraina olemassa olevat ratkaisujen ja uuden idut, jotka ovat avainasemassa pulmien ja haasteiden ratkomisessa.

Pohdintakuvio voi auttaa lähikehityksesi hahmottamisessa! 

 

Blogeja ja podcastejä

Mistä järkeä töihin?

Valmentaja Sami Paju ja psykologian tohtori Tapani Riekki Filosofian Akatemiasta kertovat siitä tässä ohjelmassa. Toimittaja on Juho-Pekka Rantala. YLE.

Lukemistoa