OPINNÄYTETYÖT

 

Laurea-ammattikorkeakoulun ja ylemmän ammattikorkeakoulun opiskelijat ovat tehneet yksin- ja mikroyrittäjien hyvinvointiin liittyviä opinnäytetöitä niin Toivo@Tee-hankkeessa kuin myös aiemmassa Voi hyvin -hankkeessa. Pääset tutustumaan täältä helposti valmistuneisiin opinnäytetöihin (ks. alla olevat kuvakkeet).

Vuoden 2022 lopussa valmistui Janita Taavitsaisen YAMK-opinnäytetyö aiheesta Yksin- ja mikroyrittäjien hyvinvoinnin tukeminen vertaistuen keinoin hyvinvointi-interventioissa. Opinnäytetyössä selvitettiin vertaistuen merkitystä ja menetelmiä yrittäjien hyvinvoinnin ja uusiutumisen tukena kuullen hankkeen eri osioiden vetäjiä.

Hiljattain on valmistunut myös Jaana Kemppaisen YAMK-opinnäytetyö aiheesta Kohti unelmia -valmennus yksinyrittäjien hyvinvoinnin kehitysinterventiona. Työssä kartoittiin yksinyrittäjien unelmia sekä toteutettiin valmennusohjelma, jossa yksinyrittäjän kanssa yhdessä työstettiin unelmia tavoitteiksi ja toimintasuunnitelmiksi. Yrittäjää tuettiin kulkemaan pienin askelin kohti toivottua tulevaa.

Jaanan terveiset yrittäjille: Kannattaa tietoisesti työstää ja peilata unelmiaan, sillä moni konkreettinen tavoite on usein ensin unelma tai mielikuva. Tavoitteen pilkkominen osatavoitteiksi sekä toimintasuunnitelmien tekeminen ja reflektoiminen voivat parhaimmillaan tukea askeleiden ottamista kohti omia unelmia.

 

Kohti unelmia -valmennus yksinyrittäjien kehitysinterventiona

Kohti unelmia -valmennus yksinyrittäjien kehitysinterventiona. YAMK-opinnäytetyö. Johtaminen ja kehittäminen sosiaali- ja terveysalan muutoksessa. Laurea  Leppävaara. Kemppainen, J. 2022.

Yrittäjän itsensä johtamisen menetelmät yrityksen kehittämisessä

Yrittäjän itsensä johtamisen menetelmät yrityksen kehittämisessä. YAMK-opinnäytetyö, Johtaminen ja kehittäminen sosiaali- ja terveysalan muutoksessa, Laurea Leppävaara. Suonsivu, E. 2021.

Yksinyrittäjien hyvinvoinnin tukeminen tavoitetähtityöskentelyn avulla.

Yksinyrittäjän hyvinvoinnin tukeminen tavoitetähtityöskentelyn avulla. YAMK-opinnäytetyö, Johtaminen ja kehittäminen sosiaali- ja terveysalan muutoksessa, Laurea Leppävaara. Järvelä, M. 2021.

Yksin- ja mikroyrittäjien hyvinvoinnin tukeminen vertaistuen keinoin hyvinvointi-interventioissa

Yksin- ja mikroyrittäjien hyvinvoinnin tukeminen vertaistuen keinoin hyvinvointi-interventioissa. YAMK-opinnäytetyö. Voimavaraistavien työtapojen johtaminen ja kehittäminen sosiaali- ja terveysalalla. Laurea Leppävaara. Taavitsainen, J. 2022.

Resilienssin tunnistaminen yrittäjän työhyvinvoinnin keinona.

Resilienssin tunnistaminen yrittäjän työhyvinvoinnin keinona. AMK-opinnäytetyö, sairaanhoitajakoulutus, Laurea Lohja. Ursin, E. 2019.

Yksinyrittäjien kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin interventio coaching-menetelmällä.

Yksinyrittäjien kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin interventio coaching-menetelmällä. YAMK-opinnäytetyö. Sosiaalisen kuntoutuksen ja terveyden edistämisen johtaminen ja kehittäminen. Laurea Leppävaara. Honkanen, M. 2019.

Yksinyrittäjän hyvinvointi haasteiden ja vahvuuksien näkökulmasta.

Yksinyrittäjän hyvinvointi haasteiden ja vahvuuksien näkökulmasta. AMK-opinnäytetyö, sairaanhoitajakoulutus, Laurea Porvoo. Muhonen, J. & Lindberg, H. 2018.

Yksinyrittäjän työhyvinvointi ja työkuormituksesta palautuminen.

Yksinyrittäjän työhyvinvointi ja työkuormituksesta palautuminen. AMK-opinnäytetyö, sairaanhoitajakoulutus, Laurea Porvoo. Peltohaka, S-M. 2018.

Työhyvinvoinnin edistäminen yksinyrittäjyydessä.

Työhyvinvoinnin edistäminen yksinyrittäjyydessä. AMK-opinnäytetyö, sairaanhoitajakoulutus, Laurea Porvoo. Palomäki, J. 2018.

Minäpystyvyyden vaikutus hyvinvointiin – Kirjallisuuskatsaus.

Minäpystyvyyden vaikutus hyvinvointiin – Kirjallisuuskatsaus. AMK-opinnäytetyö, sairaanhoitajakoulutus, Laurea Lohja. Kylänpää, K. 2018.

Mikroyrittäjän kokemus omasta hyvinvoinnista vahvuuksien ja haasteiden näkökulmasta.

Mikroyrittäjän kokemus omasta hyvinvoinnista vahvuuksien ja haasteiden näkökulmasta. AMK-opinnäytetyö, sairaanhoitajakoulutus, Laurea Porvoo. Eloranta, E., Järvinen, L., & Mäkilä, V. 2018.