OPINNÄYTETYÖT

 

Laurean ammattikorkeakoulun ja ylemmän ammattikorkeakoulun opiskelijat ovat tehneet Voi hyvin -hankkeessa lukuisia opinnäytetöitä, ja opinnäytetyön tekijöitä rekrytoidaan myös Toivo@Tee -hankkeeseen. Pääset tutustumaan täältä helposti valmistuneisiin opinnäytetöihin.

Tässä on myös terveisiä vielä käynnissä olevista ja hiljattain valmistuneista opinnäytetöistä:

Jaana Kemppaisen (YAMK-opiskelija) opinnäytetyön aiheena on Toivotusta tulevasta kohti tavoitteellisia suunnitelmia – Kohti unelmia -valmennus yksinyrittäjien hyvinvoinnin ja yritystoiminnan kehitysinterventiona. Työssä kartoitetaan yksinyrittäjien unelmia sekä kehitetään ja toteutetaan valmennusohjelma, jossa yksinyrittäjän kanssa yhdessä työstetään unelmia tavoitteiksi, tehdään tavoitteiden pohjalta toimintasuunnitelmia, joita seurataan sekä tuetaan yrittäjää kulkemaan pienin askelin kohti toivottua tulevaa. Työ valmistunee keväällä 2022.

Jaanan terveiset yrittäjille: Kannattaa tietoisesti työstää ja peilata unelmiaan, sillä moni konkreettinen tavoite on usein ensin unelma tai mielikuva. Tavoitteen pilkkominen osatavoitteiksi sekä toimintasuunnitelmien tekeminen ja reflektoiminen voivat parhaimmillaan tukea askeleiden ottamista kohti omia unelmia.

Mirva Järvelä-Knutsin (YAMK-opiskelija) opinnäytetyön aiheena on Tavoitetähtityöskentely välineenä yrittäjän työhyvinvointisuunnitelman luomisessa. Tavoitteena on, että yrittäjälle voidaan luoda henkilökohtainen työhyvinvointisuunnitelma, jonka avulla hän voi itse jatkaa työskentelyä työhyvinvointinsa parantamiseksi. Työ valmistui keväällä 2021.

Yrittäjän itsensä johtamisen menetelmät yrityksen kehittämisessä

Yrittäjän itsensä johtamisen menetelmät yrityksen kehittämisessä. YAMK-opinnäytetyö, Johtaminen ja kehittäminen sosiaali- ja terveysalan muutoksessa, Laurea Leppävaara. Suonsivu, E. 2021.

Yksinyrittäjien kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin interventio coaching-menetelmällä.

Yksinyrittäjien kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin interventio coaching-menetelmällä. YAMK-opinnäytetyö. Sosiaalisen kuntoutuksen ja terveyden edistämisen johtaminen ja kehittäminen. Laurea  Leppävaara. Honkanen, M. 2019.

Resilienssin tunnistaminen yrittäjän työhyvinvoinnin keinona.

Resilienssin tunnistaminen yrittäjän työhyvinvoinnin keinona. AMK-opinnäytetyö, sairaanhoitajakoulutus, Laurea Lohja. Ursin, E. 2019.

Yksinyrittäjän hyvinvointi haasteiden ja vahvuuksien näkökulmasta.

Yksinyrittäjän hyvinvointi haasteiden ja vahvuuksien näkökulmasta. AMK-opinnäytetyö, sairaanhoitajakoulutus, Laurea Porvoo. Muhonen, J. & Lindberg, H. 2018.

Yksinyrittäjän työhyvinvointi ja työkuormituksesta palautuminen.

Yksinyrittäjän työhyvinvointi ja työkuormituksesta palautuminen. AMK-opinnäytetyö, sairaanhoitajakoulutus, Laurea Porvoo. Peltohaka, S-M. 2018.

Työhyvinvoinnin edistäminen yksinyrittäjyydessä.

Työhyvinvoinnin edistäminen yksinyrittäjyydessä. AMK-opinnäytetyö, sairaanhoitajakoulutus, Laurea Porvoo. Palomäki, J. 2018.

Minäpystyvyyden vaikutus hyvinvointiin – Kirjallisuuskatsaus.

Minäpystyvyyden vaikutus hyvinvointiin – Kirjallisuuskatsaus. AMK-opinnäytetyö, sairaanhoitajakoulutus, Laurea Lohja. Kylänpää, K. 2018.

Mikroyrittäjän kokemus omasta hyvinvoinnista vahvuuksien ja haasteiden näkökulmasta.

Mikroyrittäjän kokemus omasta hyvinvoinnista vahvuuksien ja haasteiden näkökulmasta. AMK-opinnäytetyö, sairaanhoitajakoulutus, Laurea Porvoo. Eloranta, E., Järvinen, L., & Mäkilä, V. 2018.