TULEVAISUUDESTA

 

Voi hyvin –hankkeen FutuCampin tavoitteena on ollut auttaa yrittäjiä tunnistamaan tulevaisuuden haasteet ja mahdollisuudet omalla toimialalla. Yrittäjien tunnistamia mieltä vaivaavia muutostekijöitä ovat olleet esimerkiksi yrityksen kasvun turvaamiseen liittyvät asiat mukaan luettuna rekrytointiasiat, yrityksen jatkuvuuden turvaaminen sukupolvenvaihdostilanteessa sekä tuotteistamiseen ja markkinointiin liittyvät asiat, erityisesti digimarkkinointi ja sosiaalisen median käyttö uusina asioina askarruttavat yrittäjiä.

Tulevaisuuden ennakoinnista voi saada uutta puhtia yrityksen kehittämiseen ja siitä löytyy lisätietoa artikkelista, joka on julkaistu Laurea Journalissa 30.8.2018.

https://journal.laurea.fi/tulevaisuuden-ennakoinnista-uutta-puhtia-kehittamiseen/

Sisällöntuotannosta Tulevaisuustyöskentely -osioon vastaavat yliopettaja Tarja Meristö ja hankeasiantuntija Jukka Laitinen Laurean Lohjan FuturesLab CoFi –tiimistä. Voi hyvin –hanke; tarja.meristo(at)laurea.fi; jukka.laitinen(at)laurea.fi 

Toimintaympäristön muutoksista

Mikroyrittäjän hyvinvointi ja tulevaisuus -artikkeli on julkaistu 29.10.2018 Laurea Journalissa. Artikkelissa käsitellään Voi Hyvin –hankkeessa tehdyn kyselyn mukaan mikroyrittäjien tärkeänä pitämiä muutostekijöitä

Skenaarioilla systemaattisesti kiinni tulevaisuuden vaihtoehtoihin

Tulevaisuutta ei voi ennustaa, mutta siitä voi rakentaa vaihtoehtoisia, mahdollisia kehityskulkuja, joiden suhteen kannattaa pohtia mitä jos –kysymyksiä.

Terveisiä tulevaisuudesta

Nordic Business Forum 9.-10.10.2019 Helsinki: Avainviestit yrittäjille. Meristö. 2019