ITSENSÄ JOHTAMINEN

 

Itsensä johtamiseen liittyvät kyvyt ovat keskeinen tekijä koetun hyvinvoinnin kannalta. Hyvät itsensä johtamisen taidot tuottavat tutkimusten mukaan enemmän hyvinvointia, psyykkistä suorituskykyä ja ”minäpystyvyyttä” (= tunne siitä, että minä osaan, selviydyn, pystyn …). Sosiaalisuus ja yleinen tyytyväisyys eri elämän alueilla lisääntyvät hyvien itsensä johtamistaitojen ansiosta. Itsetuntemus on itsensä johtamisessa tärkeässä roolissa. On hyödyllistä tuntea ”johdettava kokonaisuus”, jotta voi tehdä oikeita johtamistekoja (Sydänmaanlakka 2009). Työskentely Voi hyvin –hankkeen SelfCampissa tukee yksinyrittäjän ja mikroyrittäjän hyvinvointia vahvistamalla yrittäjän itsetuntemusta ja tietoisuutta toimintansa taustalla vaikuttavista, usein tiedostamattomistakin tekijöistä. Lisäksi SelfCamp -työskentelyssä etsitään työkaluja oman toiminnan johtamisen tueksi yksinyrittäjän yksilöllisen tarpeen mukaan.

Itsensä johtaminen voidaan nähdä omien ajatuksien, tunteiden ja tekemisen selkeyden tarkkailemisena. Itsensä johtamisessa on kyse erityisesti oman mielen johtamista. Mielen johtamisessa keskiössä on ymmärrys omista ajatuksista, tunteista ja tahdosta. (Åhman, 2012)

Itsensä johtamista on kuvailtu myös tietoisena itseen vaikuttamisen prosessina. On kyse yksilön itsesäätelyprosessien hallitsemisesta prosessissa, jossa yksilö vaikuttaa tietoisesti omiin ajatuksiinsa ja toimintaansa pyrkiessään itseohjautuvaan ja motivoituneeseen suoriutumiseen. (mm. Manz & Sims, 2000; Manz & Neck, 2004)

Sisällöntuotannosta Itsensä johtaminen -osioon vastaa lehtori Maija-Leena Kukkonen Laurea Porvoosta. Voi hyvin -tiimi; maija-leena.kukkonen(at)laurea.fi

Itsensä tunteminen

Itsensä johtamisen ytimessä on hyvä itsetuntemus. Ihmisen pitää tuntea itsenä, ymmärtää itseään, jotta oman itsen tietoinen johtaminen on mahdollista. Minä itseni johtajana – oman toiminnan (myös taustavaikuttajien) tutkailua Pohdintatehtävän…

Aika on rajallista. Vuosi, kuukaudet, viikot ja päivät sisältävät rajallisen määrän aikaa. Kiireen tunne on monelle tuttua. Ajastamme kilpailee niin moni taho, voimia ja resursseja on jaettava, tekemistä priorisoitava, omista rajoista pidettävä huolta.

Tavoitteet auttavat perille. Tavoitteet ovat ihmisen itselleen tai toiminnalleen asettamia päämääriä, joita halutaan tavoitella, joista unelmoidaan. Tavoitteiden asettaminen ja niitä kohden tietoisesti kulkeminen ovat tärkeitä taitoja itsensä johtamisessa. Tavoitteet…

Blogeja ja podcastejä

Otapa pieni tuokio ja lue tai kuuntele!

Kiinnostavaa kirjallisuutta -Alamikkelä, H. 2017. Opi sanomaan ei ja aseta rajat. Fitra Oy. EU. -Honkanen, H. 2016. Vaikuttamisen psykologia. Mielen muuttamisen tiede ja taide. Arena- Innovation Oy. Helsinki. -Martela, F. 2013. Tahdonvoiman käyttöohje. Tammi. EU…