UPCRISES – YHDESSÄ UUTTA KOHTI ASKEL KERRALLAAN

 

Osio keskittyi löytämään tapoja nousta kriisistä ja hahmottaa uusia mahdollisuuksia vuoropuhelussa toisten yrittäjien kanssa. UpCrisis -osiosta vastasi Marjo Ruuti (marjo.ruuti(at)laurea.fi).

Julkaistu Vertaisvoimaa yrittäjille -podcast-sarja, jossa tutustumme UpCrisis-osioon osallistuneiden yksin- ja mikroyrittäjien ajatuksiin heidän pohtiessa teemoja, osiossa käytyjen keskustelujen ja heidän omien kokemustensa pohjalta.

 

Kuuntele seuraavia Podcastejä, joissa keskusteluissa mukana yksinyrittäjiä! 

Miten otan teoriasta hyvät opit käyttöön omassa arjessa?

Vinkkejä ja ajatuksia siitä, miten onnistut siirtämään koulutuksissa saadut opit arjen rutiineihin. Toivo@Tee-hankkeen UpCrisis-osion Vertaisvoimaa yrittäjille -podcast-sarja. ESR-rahoitteinen hanke. Laurea-ammattikorkeakoulu, Otaniemi. Ruuti, M. 2023.

Luottamuksen ilmapiiri on kaiken perusta vertaistuessa ja työnohjauksessa

Yhteisten pelisääntöjen sopiminen ja luottamuksen ilmapiiri kaiken yhteistyön kivijalka. Toivo@Tee-hankkeen UpCrisis-osion Vertaisvoimaa yrittäjille -podcast-sarja. ESR-rahoitteinen hanke. Laurea-ammattikorkeakoulu, Otaniemi. Ruuti, M. 2023.

Työnohjaus yrittäjän voimavarana

Podcastissä keskustellaan siitä, mitä hyötyä yksin- ja mikroyrittäjille voi olla työnohjauksesta. Toivoa ja teetä yrittäjille -podcast-sarja, 3. jakso, Laurea-amk. Toivo@Tee-hanke, ESR-rahoitteinen. Saloriutta, S. & Ruuti, M. Metropodia, Metropolia ammmattikorkeakoulu. 2023.