NEEDCAMP

 

Henkilökohtaisessa NeedCamp -verkkotapaamisessa kartoitettiin yrittäjän tarpeita ja mahdollisuuksia osallistua Toivo@Tee-hankkeeseen. Yrittäjä pääsi näin myös heti hankkeen alussa kertomaan omista ajatuksistaan ja vaikkapa koronakriisin aikana esiin nousseista kysymyksistä ja tuntemuksista. NeedCampit avittivat näin hankkeen toiminnallisten osioiden suunnittelua.

Aikatauluja

Sovittu erikseen yrittäjän kanssa hänen ilmoittauduttuaan hankkeeseen.

Materiaaleja