JULKAISUT & SEMINAARI- JA KONFERENSSIESITYKSET

 

Toivo@Tee -hankkeessa tuotetaan erilaisia julkaisuja tehden näkyväksi hankkeen kohderyhmän mikroyrittäjien hyvinvointia ja uusiutumista kriisitilanteessa ja tuoden tähän tuoreita näkökulmia.

2023

Kantola, T. & Niskala, S. 2023. Mikroyrittäjien hyvinvoinnin ja uudistumisen edistäminen. Toivoa ja teetä yrittäjille -podcast-sarja, 8. jakso, Laurea-ammattikorkeakoulu & Metropolia ammattikorkeakoulu. Toivo@Tee-hanke, ESR-rahoitteinen. Metropodia, Metropolia ammattikorkeakoulu. https://podcast.metropolia.fi/toivoa-ja-teeta-yrittajille-8-mikroyrittajien-hyvinvoinnin-ja-uudistumisen-edistaminen/

Mäntynen-Hakem, A. 2023. Luottamus, vuorovaikutus ja arvot hankkeiden sidosryhmäyhteistyössä. Laurea Journal. Laurea-ammattikorkeakoulun verkkolehti. https://journal.laurea.fi/luottamus-vuorovaikutus-ja-arvot-hankkeiden-sidosryhmayhteistyossa/

Mäntynen-Hakem, A. 2023. Unelmat, toivo ja voimavarat yrittäjän arjessa. Laurea Journal. Laurea-ammattikorkeakoulun verkkolehti. https://journal.laurea.fi/unelmat-toivo-ja-voimavarat-yrittajan-arjessa

Mäntynen-Hakem, A. & Isokuortti-Horelli, S. 2023. Unelmat, toivo ja taidot yrittäjän arjessa. Toivoa ja teetä yrittäjille -podcast-sarja, 7. jakso, Laurea-ammattikorkeakoulu. Toivo@Tee-hanke, ESR-rahoitteinen. Metropodia, Metropolia ammattikorkeakoulu. https://podcast.metropolia.fi/toivoa-ja-teeta-yrittajille-7-unelmat-toivo-ja-taidot-yrittajan-arjessa/

Patama, T. 2023. Vastuullinen liiketoiminta ja siitä viestiminen. Helppo opas pienyrittäjille. Novago yrityskehitys Oy ja Kirjoittavat Generalistit Oy.

Patama, T. 2023. Vastuullisuuskartoitus. Työväline pienyrittäjille. Novago yrityskehitys Oy ja Kirjoittavat Generalistit Oy.

Patama, T., Lindholm, T. & Juvakka, A. 2023. Miten kasvaa vastuulliseksi yrittäjäksi? Toivoa ja teetä yrittäjille -podcast-sarja, 6. jakso, Novago yrityskehitys Oy, Metropodia, Metropolia ammattikorkeakoulu. https://podcast.metropolia.fi/toivoa-ja-teeta-yrittajille-6-miten-kasvaa-vastuulliseksi-yrittajaksi/

Honkanen-Korhonen, R. & Rahmel, P. 2023. Timanttinen hankeseminaari. Tikissä. Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan sydämessä. Metropolia ammattikorkeakoulu. https://blogit.metropolia.fi/tikissa/2023/04/12/timanttinen-hankeseminaari/

Rahmel, P. & Loikkanen, P. 2023. Luovuus yrittäjän voimavarana. Toivoa ja teetä yrittäjille -podcast-sarja, 1. jakso. Toivo@Tee-hanke, ESR-rahoitteinen. Metropodia, Metropolia ammattikorkeakoulu. https://podcast.metropolia.fi/toivoa-ja-teeta-yrittajille-1-luovuus-yrittajan-voimavarana/

Rahmel, P. 2023. Yrittäjän tarinakortit. Kuvat: Toivo@Tee-hankkeen Päivä luovuudelle -tapahtuman osallistujat. Metropolia Ammattikorkeakoulun julkaisuja. Helsinki.

Rahmel, P. (toim.) 2023. Tanssia koronan kanssa. Yrittäjät pandemian varjoissa. Metropolia Ammattikorkeakoulun julkaisuja. TAITO-sarja 105. Helsinki.

Rautanto-Eriksson, S. 2023. Onko verkkokaupan kotimaalla väliä? Toivoa ja teetä yrittäjille -podcast-sarja, 5. jakso, Putiikkiopisto. Toivo@Tee-hanke, ESR-rahoitteinen. Metropodia, Metropolia ammattikorkeakoulu. https://podcast.metropolia.fi/toivoa-ja-teeta-yrittajille-5-onko-verkkokaupan-kotimaalla-valia/

Ruuti, M. 2023. Miten otan teoriasta hyvät opit käyttöön omassa arjessa? Toivo@Tee-hankkeen UpCrisis-osion Vertaisvoimaa yrittäjille -podcast-sarja. ESR-rahoitteinen hanke. Laurea Otaniemi. https://podcast.metropolia.fi/toivoa-ja-teeta-yrittajille-1-luovuus-yrittajan-voimavarana/

Ruuti, M. 2023. Luottamuksen ilmapiiri on kaiken perusta vertaistuessa ja työnohjauksessa. Toivo@Tee-hankkeen UpCrisis-osion Vertaisvoimaa yrittäjille -podcast-sarja. ESR-rahoitteinen hanke. Laurea Otaniemi. https://soundcloud.com/laurea-ammattikorkeakoulu/luottamuksen-ilmapiiri-on-kaiken-perusta-vertaistuessa-ja-tyonohjauksessa

Ruuti, M. & Saloriutta, S. 2023. Työnohjaus yrittäjän voimavarana. Toivoa ja teetä yrittäjille -podcast-sarja, 3. jakso, Laurea-ammattikorkeakoulu. Toivo@Tee-hanke, ESR-rahoitteinen. Metropodia, Metropolia ammattikorkeakoulu. https://podcast.metropolia.fi/toivoa-ja-teeta-yrittajille-3-tyonohjaus-yrittajan-voimavarana/

Unkari-Virtanen, L. & Aarnio, H-M. 2023. Ennakointi mikroyrittäjän työkaluna. Toivoa ja teetä yrittäjille podcast-sarja, 4. jakso. Toivo@Tee-hanke, ESR-rahoitteinen. Metropolia ammattikorkeakoulu. https://podcast.metropolia.fi/toivoa-ja-teeta-yrittajille-4-ennakointi-mikroyrittajan-tyokaluna/

Unkari-Virtanen, L. & Aarnio, H-M. 2023. Yrittäjän tulevaisuustyökirja. Metropolia ammattikorkeakoulun julkaisuja. OIVA-sarja 52. Helsinki.

Vesterinen, O. & Hesso, J. 2023. Yrittäjän hakukoneoptimointi menestyksen taustalla. Toivoa ja teetä yrittäjille -podcast-sarja, 2. jakso, Laurea-ammattikorkeakoulu. Toivo@Tee-hanke, ESR-rahoitteinen. Metropodia, Metropolia ammattikorkeakoulu. https://podcast.metropolia.fi/toivoa-ja-teeta-yrittajille-2-yrittajan-hakukoneoptimointi-menestyksen-taustalla/

2022

Rahmel, P. 2022. Selviytymisen strategioista ennakointiosaamiseen. Tikissä. Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan sydämessä. Metropolia ammattikorkeakoulu. https://blogit.metropolia.fi/tikissa/2022/03/02/selviytymisen-strategioista-ennakointiosaamiseen/

2021

Rahmel, P. 2021. Yrittäjä jatkuvan epävarmuuden keskellä. Tikissä. Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan sydämessä. Metropolia ammattikorkeakoulu. https://blogit.metropolia.fi/tikissa/2021/09/16/yrittaja-jatkuvan-epavarmuuden-keskella/

Voi hyvin -hankkeessa tuotettua tietoa on julkaistu ja viety erilaisiin kotimaisiin ja kansainvälisiin seinaareihin ja konferensseihin.

2019
Kantola, T. 2019. Promoting well-being of self-employed. OLKC2019 Organizational Learning,
Knowledge and Capabilities – Conference, Brighton, UK, 24.-26.4.2019. Konferenssipaperi ja esitys.

Makkonen, A. & Ranta, L. 2019. Kohti terveyttä ja hyvinvointia – yhdessä yrittäen. Laurea Journal. Kysytty Kumppani. https://journal.laurea.fi/kohti-terveytta-ja-hyvinvointia-yhdessa-yrittaen/

Meristö, T. & Laitinen, J. 2019. Micro Entrepreneurs Preparing for the Future – Process, Tools &
Experiences. Futures Conference, Turku, 12.-13.6.2019. Kansainvälinen tulevaisuuden tutkimuksen
konferenssi. Turku, kesäkuu 2019. Konferenssipaperi ja esitys.

2018
Kantola, T. 2018. Voi hyvin -hanke yksinyrittäjän ja mikroyrittäjän hyvinvoinnin tukena. AMK- ja
ammatillisen koulutuksen tutkimuspäivät, Espoo, 28.-29.11.2018. Posteriesitys.

Laitinen, J. & Meristö, T. 2018. Mikroyrittäjän hyvinvointi ja tulevaisuus. Laurea Journal (ISSN 2489-
9690), Laurea-ammattikorkeakoulun verkkolehti. https://journal.laurea.fi/mikroyrittajan-hyvinvointi-ja-tulevaisuus/