Itsensä johtamisen ytimessä on hyvä itsetuntemus. Ihmisen pitää tuntea itsenä, ymmärtää itseään, jotta oman itsen tietoinen johtaminen on mahdollista.

Minä itseni johtajana – oman toiminnan (myös taustavaikuttajien) tutkailua Pohdintatehtävän tarkoituksena on tarkastella oman toiminnan taustalla olevia, osittain jopa tunnistamattomia tekijöitä, tulla niistä tietoisiksi sekä siten vahvistaa omaa itsetuntemustaan.

Tarkastele ”itsensä johtamisen puuta”. Yritä tunnistaa miten ”itsensä johtamisen puun” juuriston eri
elementit ja puun runko näyttäytyvät juuri nyt sinulle? Miten ”juuret” ovat läsnä toiminnassasi ja
päätöksenteossasi? Kuvaa myös, miten nämä ”juuriston” elementit ovat suhteessa toisiinsa?
Tutkaile, miten ”juuristo” tulee näkyväksi puun lehdistönä ja vaikuttaa omassa arjessasi mahdollisuuksina, vahvuuksina, haasteina, pulmina, oivalluksina ja/tai ratkaisuina.

Kirjoita havaintosi haluamallasi tavoin näkyväksi, esim. päiväkirjamerkintöinä. Pyri kuvauksessasi
mahdollisimman konkreettiseen ja jäsentyneeseen tuotokseen. Kiinnostavia ja oivaltavia hetkiä oman itsesi seurassa!

Linkki Pohdintatehtävän materiaaliin.