Kiinnostavaa kirjallisuutta

-Alamikkelä, H. 2017. Opi sanomaan ei ja aseta rajat. Fitra Oy. EU.
-Honkanen, H. 2016. Vaikuttamisen psykologia. Mielen muuttamisen tiede ja taide. Arena-
Innovation Oy. Helsinki.
-Martela, F. 2013. Tahdonvoiman käyttöohje. Tammi. EU
-Martela, F., Jarenko, K. 2014. Tulevaisuuden työssä tuottavuus ja innostus kohtaavat.
Eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan julkaisu 3/2014
-Oksanen, M. 2014. Motivointi työvälineenä. Bookwell Oy. Juva
-Pihlaja, S. 2018. Aikaan saamisen taika. Atena Kustannus Oy. EU.
-Sydänmaalakka, P. 2006. Älykäs itsensä johtaminen. Näkökulmia henkilökohtaiseen kasvuun.
Talentum. Helsinki.
-Toivakka, S., Maasola, M. 2011. Itsetunto kohdalleen. Harjoituksia itsetuntemuksen ja
vuorovaikutustaitojen oppimiseen. Taito PS-kustannus. Juva.
-Åman, H. 2003. Oman mielen johtaminen – näkemyksiä ja kokemuksia menestymisestä
postmodernissa organisaatiossa. Akateeminen väitöskirja. Teknillinen korkeakoulu. Helsinki.