Ajankäytön hallinta itsensä johtamisen taitona

Aika on rajallista. Vuosi, kuukaudet, viikot ja päivät sisältävät rajallisen määrän aikaa. Kiireen tunne
on monelle tuttua. Ajastamme kilpailee niin moni taho, voimia ja resursseja on jaettava, tekemistä
priorisoitava, omista rajoista pidettävä huolta. Ajanhallinta on yksi keskeinen itsensä johtamisen
taito. Satu Pihlaja puhuu kirjassaan (Aikaansaamisen taika. Näin johdat itseäsi. 2018) pikemminkin
tekemisen hallinnasta. Hänen mukaansa aikaa ei voi hallita, ajankäyttöä tekemisiin voi sen sijaan
hallita.

Työterveyslaitos: Ajanhallinnan pikaopas esimiehelle
https://www.ttl.fi/oppimateriaalit/tilaa-opas/ajanhallinnan-pikaopas-
esimiehelle/?__hstc=108755357.3fef0b820e483ed61a0938dd64e4de9d.1560413725301.1560413725301.1
560413725301.1&__hssc=108755357.1.1560413725301&key=qCk8SdWaHnLoDVm78xBMn7DNW26NBj3J
AUhte6fwY_A-&submissionGuid=fcc449f6-3b99-4f19-b5c0-ed20a973f73a

Työterveyslaitos: Aika &fokus – ajanhallinnan verkkovalmennus
Aika & fokus -verkkovalmennus tukee asiantuntijatyöpaikkojen ja yksittäisten asiantuntijoiden
ajanhallintaa. Valmennus tarjoaa ratkaisuja ajankäytön ongelmiin ja auttaa ymmärtämään työn
aikarakenteita.

https://www.ttl.fi/koulutus/aika-ja-fokus-ajanhallinnan-verkkovalmen

Työkaluja ajanhallintaan:
https://duunitori.fi/tyoelama/ajanhallinta-tyokalut