KTT, yritysfuturologi Tarja Meristö
yliopettaja (hyvinvointi ja liiketoimintaosaaminen)
FuturesLab CoFi Laurea

Nordic Business Forum 9.-10.10.2019 Helsinki: Avainviestit yrittäjille

Nordic Business Forum on Jyväskylästä 10 vuotta sitten alkanut tapahtuma, jonka ovat perustaneet kaksi nuorta opiskelijaa, Hans-Peter Siefen ja Jyri Lindén. Tapahtumassa pääsi kuulemaan johtavia puhujia kaikkialta maailmasta ilman että tarvitsee lähteä Suomesta pois. Vuoden 2019 teemana oli kasvu. Innovaatiot, uudistumiskyky, rohkeus ja kokeilunhalu ovat kasvun avaimia, samoin esim. johtaminen ja ajoitus sekä tarinankerronta, jolla viesti saadaan perille.

Olin mukana kuuntelemassa esityksiä Voi Hyvin –hankkeen näkökulmasta pohtien puhujien antia erityisesti yrittäjille. Seuraavassa tärkeimmät viestit koottuna, ohessa myös linkki pidempään matkakertomukseeni:

http://cofiblogi.blogspot.com/2019/10/nordic-business-forum-9-10102019.html

  1. Rohkeus

On uskallettava tehdä totutusta poikkeavia valintoja ja työskennellä kohti omaa visiota. On uskallettava ottaa esille hankalia asioita. Rohkeus epäonnistua tuo kokemusta, jota ei muualta saa. On rohkeasti luotettava omiin vahvuuksiin, vaikka ei koulussa olisikaan tuntenut olevansa se penaalin terävin kynä.

  1. Kokeilunhalu

Nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä tarvitaan uteliaisuutta katsoa nurkan taakse. Kokeilunhalu pääsee kunnolla käyntiin vasta, kun tuntee ”psykologista turvallisuutta”: virheistä saa oppia! Kokeilukulttuuri mahdollistaa jatkuvan oppimisen.

  1. Tarinankerronta

Tarinankerrontaa korostetaan, mutta on muistettava, että tarinassa on varattava paikka asiakkaalle ja jätettävä itselle neuvonantajan/oppaan rooli, joka huolehtii myös ratkaisujen riittävästä konkretiasta. Yrittäjä on usein itse brändi ja tarinan päähenkilö, mikä voi olla joskus este uudistumiselle.

  1. Ajankäyttö

Ajankäyttö merkitsee myös tyhjän tilan jättämistä aikatauluihin, sillä kiire ei edistä luovuutta eikä liiketoimintaa.  Tarvitaan tilaa pysähtyä ja ajatella. Ajankäytössä on huomioitava myös vuorokausirytmi: aamu- ja iltaihmiset ovat erilaisia, ja vireystaso vaihtelee päivän mittaan.

  1. Vastuullisuus

Vastuullisuus on kestävän kehityksen mukaista toimintaa. Pelastetaan maailma tuleville sukupolville, mutta huolehditaan myös taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti kestävästä kehityksestä tänään. Hyvän tekeminen muille tekee hyvää myös yrittäjälle itselleen.

  1. Systemaattisuus

Uudistuminen ja innovointi eivät ole vain luovaa keksimistä, vaan systemaattista ja tavoitteellista työtä. On tehtävä valintoja vaihtoehtojen joukosta ja sinnikkäästi työskenneltävä valintojen tekemiseksi todeksi radikaalin uudistamisen tai vähittäisen parantamisen kautta.

  1. Arvot ja elämäntapa

Yrittäjyys ei ole vain liiketoimintaa, vaan se on elämäntapa, joka koskee myös perhettä. Lapsetkin oppivat arvostamaan työtä tavoitteiden saavuttamiseksi ja oppimaan myös epäonnistumisista. Ilman epäonnistumiseen kannustavaa kulttuuria ei ole yrittäjyyttä eikä innovaatioita. Mokaamisia kannattaa juhlia ja ottaa opiksi.

  1. Mukaan ottaminen

Johtaminen on mukaan ottamista. Tämä koskee asiakkaita, alaisia ja työtovereita. Mukaan ottamisen kulttuurissa pienillä eleillä luodaan yhteenkuuluvuutta: ”minä näen sinut, minä kuulen sinut”. Voidakseen ottaa muut mukaan täytyy antaa myös oman äänen kuulua, asettua alttiiksi. Hyvä johtaminen on läpinäkyvää, mukaan ottavaa ja palautetta antavaa.

  1. Epävarmuuden sietokyky

Maailma muuttuu jatkuvasti, eikä varmuutta tulevasta ole. Totuttu länsimainen maailmanselitys on korvautumassa aasialaisella ajattelumallilla. Yrittäjän on epävarmassakin tilanteessa johdettava yritystään kohti tulevaisuutta ja löydettävä uusia kasvun avaimia. Vaihtoehtoisten polkujen tarkastelu antaa tukea valintoihin, ja nopeat kokeilut auttavat: ”ei tarvitse syödä koko omenaa todetakseen sen olevan mätä”.

  1. Teknologia

Digitalisaatio ja tekoäly muuttavat toimintaympäristöä. On uskallettava tarttua uusiin mahdollisuuksiin ja opittava uutta, uusia taitoja, mutta varsinkin uusia asenteita. Teknologia mahdollistaa nopeat kokeilut edullisesti ja myös levittää tietoa laajasti ei- perinteisen markkinoinnin keinoin. Geeniteknologia on tulossa tekoälyn vallankumouksen jälkeen ja se luo radikaalisti uutta liiketoimintaa.

 

Muuta lukemistoa

 

Laitinen J., Meristö T., (2019). Innovation capabilities in creative industries for the futures needs. (Ed)., Proceedings of The XXX ISPIM INNOVATION CONFERENCE 2019 – Florence, Italy., ISPIM.

Linkki julkaisuun: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2019073023283

Lukemistoa päivitetään syksyn -19 aikana.