Tulevaisuutta ei voi ennustaa, mutta siitä voi rakentaa vaihtoehtoisia, mahdollisia kehityskulkuja, joiden suhteen kannattaa pohtia mitä jos –kysymyksiä. Skenaarioita voidaan yksinkertaisimmin rakentaa nelikentän avulla, jossa akseleina ovat muutostekijöistä ne kaikkein keskeisimmät ajurit.

Eri vaihtoehtojen avulla yrittäjä pystyy pohtimaan erilaisia kysymyksiä esim. kotimainen vs. kansainvälinen. kasvu; sukupolven vaihdos vs. vieraalle myynti; omat tilat vs. vuokratilat; lisätyövoiman palkkaus vs. rajallinen palvelukyky jne. Eri skenaariot mahdollistavat yrityksen kehittämisen tulevaisuuteen eri vauhtia, ja tärkeätä onkin analysoida, millaisia resursseja ja mitä osaamista tarvitaan skenaarion pohjalta luodun uuden polun käynnistämiseksi. Olennaista on myös pohtia, millaisia tunteita muutos yrittäjässä herättää: syntyykö päätöksiä, jos yrityksen ydin muuttuu alkuperäisestä vai jääkö päälle suojaamismekanismi? Entä, millaisia kumppaneita yrittäjä tarvitsee ja on valmis hyväksymään tulevaisuuden kehityksen turvaamiseksi? Voiko yrittäjä itse pahimmassa tapauksessa olla tulppa yrityksensä kehittämiselle tulevaisuuteen?

Yrityksen ja yrittäjän uudistaminen etenee vaiheittain, noudattaen useimmiten ennakoivan innovaatioprosessin vaiheita: Tulevaisuuden ennakointi; Konseptointi; Tuote-/palveluiden kehitys; Kaupallistaminen. Ennakoinnilla päästään käsiksi tulevaisuuden tarpeisiin ja uusiin mahdollisuuksiin, ja konseptoinnilla voidaan luonnostella uudet ratkaisut, joista sitten valitaan eteenpäin kehitettäväksi ja markkinoille vietäväksi ne, joihin eniten uskotaan tai joita halutaan edistää.