Mikroyrittäjän hyvinvointi ja tulevaisuus -artikkeli on julkaistu 29.10.2018 Laurea Journalissa. Artikkelissa käsitellään Voi Hyvin –hankkeessa tehdyn kyselyn mukaan mikroyrittäjien tärkeänä pitämiä muutostekijöitä, mutta esitellään ydinpätevyyspuun muodossa myös niitä osaamisalueita, joiden avulla tulevaisuuden haasteisiin voidaan vastata. Puu toimii työkaluna yrittäjälle hänen hahmottaessaan omaa osaamistaan ja sen tuomia liiketoiminnan kehittämismahdollisuuksia. https://journal.laurea.fi/mikroyrittajan-hyvinvointi-ja-tulevaisuus/

Laajemmin toimintaympäristön muutoksia voi tarkastella erilaisten trendikartoitusten avulla, esim. Sitra julkaisee sekä megatrendejä että heikkoja signaaleja käsittelevää aineistoa sivuillaan.  Ks. Linkit Sitran megatrendi- sekä hiljaiset signaalit –aineistoon:

– Sitran megatrendikortit: https://media.sitra.fi/2018/09/03142041/megatrendikortitwebfin31-08-2018.pdf

– Sitran megatrendi –kalvosetti: https://www.sitra.fi/artikkelit/megatrendit-2017-kalvosetti/

– Sitran Hiljaiset signaalit –julkaisu: https://media.sitra.fi/2019/01/07145732/heikot-signaalit-tulevaisuuden-avartajina.pdf