Toimintaympäristön muutoksista

Mikroyrittäjän hyvinvointi ja tulevaisuus -artikkeli on julkaistu 29.10.2018 Laurea Journalissa. Artikkelissa käsitellään Voi Hyvin –hankkeessa tehdyn kyselyn mukaan mikroyrittäjien tärkeänä pitämiä muutostekijöitä, mutta esitellään ydinpätevyyspuun muodossa myös...